PRE I POST OPERATORI

masaje pre y post operatorio

PRE I POSTOPERATORI

Massatge de tractament pre i postoperatori, efectuant-ho abans de les operacions (les quals no tinguin a veure amb una malaltia greu o estigui contraindicat) augmenta les defenses evitant possibles hemorràgies i hematomes i millorant la posterior cicatrització, el post ajuda a drenar la zona havent-hi menys inflamació i accelerant el procés de curació.

 

També pot realitzar-se en una zona localitzada dins del massatge, amb l’equip de Diatèrmia de Binary Care de Rös’s, el professional es posa uns maniguets en els avantbraços que fa que la diatèrmia es transmeti convertint les seves mans en dues manípuls per a alleujar el dolor i la inflamació de la zona treballada.

En el cas del preoperatori segons el tipus d’intervenció també és recomanable el tractament de LPG i la Presoterapia.